Rekuperacja międzychód

Rekuperacja – na czym polega?

Obok klimatyzacji jednym z w najwyższym stopniu powszechnych dziś pojęć w dziedzinie nowoczesnego budownictwa okazuje się rekuperacja. Do czego odnosi się owy termin? Na czym wspiera się ten proces funkcjonowania a także jego mechanizm? O tym wszystkim dowiesz się bez ogródek z naszego artykułu, do lektury którego przyjacielsko odsyłamy wszystkich zainteresowanych.
Rekuperacja jest to zjawisko, które bazuje na pionierskiej formie wentylacji mechanicznej, która zaś prowadzi do swoistego odzysku ciepła. W wypadku wentylacji grawitacyjnej z kolei, zatem schematycznej, cały sens wentylowania scala się z zasysaniem powietrza, a więc wspiera się na ciągu, który jest urządzany przez kominy. W rekuperacji natomiast jest całkiem inaczej – to dynamika mas powietrza, do którego dochodzi przez silne oddziaływanie specjalistycznego sprzętu. Tą pionierską maszynę natomiast definiuje się mianem rekuperatora. Kompetentnie zaplanowany oraz dogłębnie prosperujący rekuperator daje opcję na bieżąco śledzenia sposobu przemieszczania się powietrza- zarówno mas nawiewanych, trafiających do danego pomieszczenia, jak też tych z niego wychodzących, wyrzucanych. Na dodatek, dzięki urządzeniu jest alternatywa odzyskiwania ciepłego powietrza. 
W ogromnym skrócie ujmując, rekuperacja jest to system umożliwiający wymienienie zużytych, zanieczyszczonych mas powietrza na świeże, pozbawione zabrudzeń. Aby móc z takiego sprzętu skorzystać, wymagane jest zainwestowanie w rekuperator stanowiący centrum opisywanego tu procesu. Sprzęt ten posiada wyjątkowy wymiennik, a ten zaś umożliwia na odzyskiwanie ciepła przez wyciąganie mas powietrza w obu kierunkach równolegle. Jeden ze strumieni to powietrze zimne a także czyste, tymczasem drugi strumień przenosi masy ciepłe, ale zużyte, wilgotne, pełne brudów. Jest to powietrze wyciągane ze środka pomieszczeń. Gdy natomiast dojdzie do zetknięcia się tych dwóch rodzajów powietrza w wyżej wspomnianym module rekuperacyjnego urządzenia, którym jest wymiennik ciepła, to znaczy innymi słowy – rekuperator – dochodzi do „wyciągnięcia” ciepła. Nie mieszają się tymczasem masy powietrza porządnego z brudnym, bowiem oba te strumienie płyną w osobnych kanalikach urządzenia. Przechodząc z kolei przez wymiennik ciepła, porzucają w nim cieplną energię, która później zostaje po raz drugi przejęta. Tym samym pojawia się opcja rozprowadzenia uzyskanego w ten sposób ciepła po całym wnętrzu. Na zewnątrz trafia tymczasem powietrze zanieczyszczone. Nie ma zatem obaw, co do zabrudzeń, dlatego, że te do nas nie dochodzą.


Możliwość komentowania jest wyłączona.